Camlin English School


 
 
 
 

LIST OF S.S.L.C TOPPERS

Year

Name

Percentage

1987-88

Raghavendra N

70.50%

1988-89

Mala B.A

75.66%

1989-90

Rajesh K.C   

69.50%

 

Srihari G

69.50%

1990-91

Shibhani A.J

81.00%

1991-92

Rekha M.G   

78.40%

1992-93

Mahamayee K. Prabhu

80.96%

1993-94

Poornima G

88.16%

1994-95

Kamalesh B

92.00%

1995-96

Vishnu Bharath M

86.88%

1996-97

Prakash Jain           

81.12%

1997-98

Ashwini Babu

87,52%

1998-99

Prajeesh M. Nambiar

91.36%

1999-2000

Smitha L.M

92.64%

2000-01

Aishwarya R.

94.08%

2001-02

Vidya K.S

95.52%

2002-03

Dhanya M.

95.52%

2003-04

Ananth K

92.80%

2004-05

Madhumitha M

98.24%

2005-06

Chandan D.V

88.80%

2006-07

Deepak Kumar S

95.84%

2007-08

Sanjana K.S

97.92%

2008-09

Anusha B.K 

96.48%

2009-10

Chandana . S

96.00%

2010-11

Kushma . U  

95.36%

2011-12

Shreyas . D.S

98.24%

2012-13

Yashwanth . B.K

97.76%

2013-14

Aryaakumari Jhajharia . D.S

94.88%

2014-15

Deeksha . P

98.08%

2015-16

Harshitha . M

98.72%

2016-17

Bhavana B. Rao

99.20%